1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Białostocka Przestrzeń Publiczna (BPP) jest niezależnym i samodzielnym stowarzyszeniem, działającym na rzecz ulepszania szeroko pojętej przestrzeni miasta Białegostoku. Działalność BPP ma charakter obywatelski, kulturalny, naukowy, techniczny, i dotyczy jakości środowiska życia człowieka – zbudowanego i naturalnego.

Celem działalności BPP jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań na rzecz poprawy istniejących i wprowadzania nowych rozwiązań oraz podnoszenia świadomości społecznej w obszarach:

  1. architektury i urbanistyki, w tym ochrony ładu przestrzennego;
  2. dostępności, funkcji, estetyki i wartości społecznej przestrzeni publicznych;
  3. tożsamości miasta, w tym również ochrony dziedzictwa kulturowego;
  4. komunikacji w mieście, w tym promowania alternatywnych środków transportu;
  5. zrównoważonego rozwoju miasta, w tym ochrony środowiska i wartości przyrodniczych;
  6. partycypacji społecznej w procesach planowania miasta.

Jesteśmy grupą osób, które kochają Białystok i chcą aby rozwijał się z pożytkiem dla jakości życia jego mieszkańców. W tym celu promujemy szereg rozwiązań, dzięki którym nasze miasto będzie zaprojektowane z myślą o potrzebach wszystkich Białostoczan. Chcemy Białegostoku wolnego od reklamowego chaosu, za to bogatego w zieleń i przestrzenie sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu. Ważny jest dla nas także efektywny i tani transport publiczny oraz możliwość korzystania z alternatywnych form transportu takich jak rower. Miasto naszych marzeń to również takie, które dba o swoją tożsamość i otacza stosowną ochroną zabytki. Żadna wizja nie może zostać zrealizowana bez udziału osób, których dotyczy, dlatego promujemy partycypację społeczną oraz współzarządzanie miastem przez mieszkańców poprzez różne formy demokracji uczestniczącej.

Miejski aktywizm to nie tylko satysfakcjonująca praca dla dobra wspólnego, lecz również świetna przygoda, zdobywanie wiedzy i doświadczenia, a także możliwość poznawania ciekawych ludzi. Jeżeli masz takich sam miastopogląd jak my – dołącz do nas! 

 

 

 

 

Facebook