1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

List poparcia dla Sebastiana Wichra

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu miejskiej polityki wobec zabytków, stowarzyszenie Białostocka Przestrzeń Publiczna chciałaby wyrazić uznanie dla działalności i dorobku Pana Sebastiana Wichra jako miejskiego zabytkoznawcy oraz wdzięczność za dotychczasową współpracę.

Białostocka Przestrzeń Publiczna jest stowarzyszeniem działającym na rzecz ulepszania szeroko pojętej przestrzeni miasta Białegostoku, także przestrzeni zabytkowej i kulturowej. Nieocenionego wsparcia w tej mierze udzielił nam niejednokrotnie Pan Sebastian Wicher. Mogliśmy na niego liczyć np. przy okazji ogólnopolskiego studenckiego konkursu artystyczno-architektonicznego "Odmrażamy Chłodnię", w którego realizacji uczestniczyliśmy. Chłodni co prawda nie udało się uratować, ale pozostała wiedza i doświadczenie, którymi Sebastian Wicher się z nami podzielił.

W Białymstoku udział obywateli i organizacji społecznych w kształtowaniu polityki miasta wciąż postrzegany jest przez wielu przedstawicieli władzy jako podejrzany. Tym bardziej zasługuje na szacunek zaangażowanie takich osób jak Sebastian Wicher, który nigdy nie ograniczał się w swojej pracy do urzędowego i formalnoprawnego minimum, ale wychodził z nią poza mury urzędu. Zarażał swoją pasją Białostoczan na wykładach, odczytach i spacerach śladami miejskich zabytków. W tych podróżach w czasie i przestrzeni zawsze towarzyszyły mu tłumy.

Jego zasługi dla tożsamości kulturowej Białegostoku są wypadkową wielkiego profesjonalizmu jakiego oczekujemy od funkcjonariusza publicznego oraz pasji miłośnika zabytków i popularyzatora wiedzy o nich. Pan Sebastian Wicher jest bowiem rzadkim przykładem urzędnika zaangażowanego, łączącego etos służby publicznej ze społecznikowskim. Przykładem rzadkim, ale dającym nadzieję, że takich osób może być więcej, czego sobie i Białostoczanom życzymy. Sebastianowi zaś wytrwałości w zasadach, których postanowił bronić. Dla siebie i dla nas.

Zarząd Białostockiej Przestrzeni Publicznej:

Tomasz Andrzejewski
Bogdan Pszonak
Piotr Kempisty
Marcin Rogaczewski
Marcin Szaciłowski

Białystok, dn. 8.07.2015 r.